UMOWA / FOTOGRAF

 1. Czas pleneru, to 2-3h.
  Istnieje możliwość zwiększenia tego czasu – info w ofercie.
 2. Fotograf przekaże 30 autorsko opracowanych zdjęć ułożonych w historię.
 3. Zdjęcia te będą przygotowane a następnie przekazane (link lub pendrive)  do umieszczania w internecie oraz do druku w pełnej rozdzielczości. Więcej informacji w temacie przekazania zdjęć i druku: https://www.treetime.pl/druk/
 4. Zamawiający otrzymuje również pozostałe zdjęcia zrobione w trakcie pleneru w formie nieopracowanej (1500px x 1500px, 72DPI).
  Zdjęcia są przeznaczone wyłącznie dla pary młodej.
  Zdjęcia te nie są przeznaczone na social media i do udostępniania osobom trzecim.
  Istnieje możliwość wybrania z nich dodatkowych zdjęć do opracowania.
  Koszt:
  1. 8zł/szt. (1-49)
  2. 7zł/szt. (50-99)
  3. 6zł/szt. (pow.100)
  Wybieramy minimum 20 zdjęć.
 5. Pełny reportaż zostanie opracowany najpóźniej do 4 tygodni od dnia pleneru.
 6. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się wypłacić Fotografowi wynagrodzenie w wysokości określonej wybranym opcją z oferty.
  Płatność realizowana jest w dzień pleneru.
  Płatność za każdą dodatkową usługę jest realizowana z góry (np. opracowanie dodatkowych zdjęć, album, pendrive).
 7. Rezerwacja terminu następuje po wpłacie zadatku 500zł.
 8. Fotograf zastrzega sobie prawo a Zamawiający wyraża zgodę do bezterminowego i nieodwołalnego używania wykonanych fotografii w celu reklamowania swojej działalności a w szczególności do udostępnienia zdjęć sali weselnej.
 9. Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z portfolio Fotografa oraz akceptuje jego styl wykonywania fotografii wraz ze sposobem ich opracowania. Opracowanie zdjęć nie obejmuje takich operacji jak usuwanie postaci, usuwanie przedmiotów, dodawanie przedmiotów i postaci, zmiany plastyki twarzy lub postury postaci, retusz twarzy gości weselnych itp.
 10. Zamawiający nie może żądać od Fotografa przekazania surowych plików graficznych w formacie RAW.
 11. Zamawiający otrzyma wersję cyfrową zdjęć, które będą spełniały odpowiedni poziom jakości w uznaniu fotografa.
 12. Po przekazaniu Zamawiającemu zdjęć (link lub pendrive) fotograf nie jest zobowiązany do utrzymywania zdjęć na własnych zasobach.
 13. Prawa autorskie do zrobionych zdjęć zostają przeniesione na Zamawiającego.
 14. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają indywidualnych ustaleń.